Vad är DiscGolf? 

Discgolf spelas ungefär som golf. Istället för en boll och klubbor använder spelaren en flygande disc eller Frisbee®. Sporten formaliserades på 1970-talet och delar med golf syftet att fullfölja varje hål på så få slag (eller, i fallet med discgolf, få kast) som möjligt. En golfdisc kastas från ett tee-område till ett mål, som är "hålet". Hålet kan vara ett av ett antal discgolfmål; det vanligaste är en upphöjd metallkorg. När en spelare spelar längs det tänkta spelfältet måste han eller hon göra varje på varandra följande kast från den plats där föregående kast stannade. Träd, buskar och terrängförändringar i och runt fairways ger utmanande hinder för golfaren. Slutligen landar "putten" i korgen och hålet är klart. Discgolf delar samma glädje och frustration av golfspelet, oavsett om du sätter en lång putt eller kastar i ett träd halvvägs nerför fairway. Det finns dock några skillnader: Discgolf är ofta gratis att spela i offentliga parker, även om pay-to-play-banorna tenderar öka; du behöver sällan en komplett utrustning för att spela utan ett par discar räcker; du behöver sällan boka tid om det ej är under tävling

Vem spelar discgolf?

Discgolf är utformad för att åtnjutas av människor i alla åldrar, könsidentitet och ekonomisk status, vilket gör det till en fantastisk livslång fritidsaktivitet. Eftersom discgolf är så lätt att lära sig utesluts ingen; spelare matchar bara sin takt till deras kapacitet och fortsätter därifrån.

Vad är Professional Disc Golf Association?

Professional Disc Golf Association (PDGA) är en medlemsbaserad organisation som har mer än 120 000 medlemmar i 54 länder. PDGA är också det styrande organet för idrotten och sanktionerar tävlingsevenemang för spelare på alla nivåer. Det finns mer än 8000 discgolfbanor över hela världen, och fler installeras varje dag.

Var spelar jag?

Många stadsparker rymmer gratis discgolfbanor, medan ombyggda golfbanor och privata pay-to-play-platser fortsätter att växa upp. En av de fantastiska funktionerna som discgolf delar med golf är att de båda spelas i vackra miljöer. En nio-håls discgolfbana kan upprättas på så lite som fem hektar mark, och en av mästerskapskaliber 18-hålsbana använder 30 till 40 hektar. Discgolfbanor kan samexistera med befintliga parkanläggningar och aktivitetsområden, med det perfekta läget som kombinerar trädbevuxna och öppna terränger och en mängd topografiska förändringar. Behovet av fler banor är konstant eftersom sporten fortsätter att växa i popularitet. PDGA har skapat resurser för design och installation av nya golfbanor för att säkerställa deras framgång i samhället.

Varför ska jag spela?

Discgolf ger kondition av över- och underkroppen, aerob träning och mental stimulering. Koncentrationsförmågan ökar genom att bemästra kast och resonera om hinder, och spelare med begränsad kondition kan börja långsamt och gradvis öka sin spelnivå. Tidsåtgången är också flexibel: En avslappnad runda tar en till två timmar och kan spelas ensam, vilket eliminerar svårigheten att planera starttider. Kanske är sportens största attribut det låga inträdeshindret. En disc av professionell kvalitet kostar ungefär 150kr, och det är egentligen allt som krävs för att ta sig runt en bana ovasett nivå. Spelet ger glädje oavsett ålder och skicklighetsnivå.

Fotnot. Discgolf är avdragsgillt upp till 5000kr. Kontakta butiken för mer information om hur en sån lösning kan se ut info@discgolfshop.se

Vilka regler gäller för discgolf?

Discgolf är en enkel sport att ta till sig och påbörja och grundreglerna kan läras snabbt. Nedan följer de regler som är nödvändiga för att spela på hobbynivå.

  1. Målet är att få discen att vila inuti korgen med så få kast som möjligt.
  2. Normalt sett lottas startordning vid första hålet. När alla har kastat ut, kastar alltid den som ligger längst ifrån korgen härnäst oavsett om det blir samma spelare att kasta flera gånger i rad. Discen kastas ifrån där den har kommit till vila. På nästföljande hål kastar den med bäst resultat på hålet innan ut först.
  3. Vid kast över 10 meter ifrån korgen är det tillåtet att falla över sitt läge efter att discen lämnat handen, såkallad eftersving. 10 meter och närmare korgen räknas som putt, då är det inte enligt reglerna att falla över, det räknas som övertramp och kan resultera i pliktkast vid upprepning.
  4. Alla kast räknas tills dess att discen vilar inuti korgen.
  5. Den spelare som har nyttjat lägst antal kast efter banans alla hål har vunnit.
  6. Visa hänsyn för andra människor som vistas på området. Kasta inte om det finns minsta risk att träffa andra människor med din disc.
  7. Träd och grenar är en del av spelet, böja bort eller bryta av är förbjudet!
  8. Discgolf är ett fridfullt spel, det viktigaste är att ha roligt!

Finns andra regler för tävlingar?

Precis som i vanlig golf är det en klar fördel att kunna reglerna och kännedom om dem kan oftast spara slag. För tävlingsspel krävs oftast medlemskap i PDGA och en discgolfklubb. Läs på reglerna på PDGAs hemsida https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf