Flyger alla dina discar snarlikt eller saknar du kanske ett kast i bagen?

Det är ett problem som många har och ibland kan det vara svårt att hitta det bästa alternativet. Vi ser över hur du som spelare kastar och ungefär vad du håller för hastigheter. Vi diskuterar vad du har för preferenser och hur de discar du kastar idag flyger. Ibland kan det vara så enkelt att utprovningen slutar i att discarna i bagen är bra men kanske inte används på bästa vis.

Är Bagfitting bara i syfte att byta ut mina discar?

Nej snarare tvärtom! Tanken är att vi tittar igenom dina befintliga discar som du har idag och ser om något behöver förändras för att optimera spelbarheten med dem som de är idag. Det kan vara att du ändrat din kaströrelse sen flera år och fått en förändrad vinkel vid utkastet alltså i release. Fel vinkel kan vara orsak till att du gräver för mycket i dina kast.

Hur lång tid tar en Bagfitting?

Du får räkna med en tidsåtgång på cirka en timma. Effektiv tid är cirka 30 minuter, övrig tid hinner du stå och kasta och testa vad vi pratat om.

Vad har jag för nytta av en Bagfitting?

Syftet med en bagfitting är att ge kunskap till kunden om vad denne har i bagen och om de discarna man spelar med idag fungerar för dej som spelare. 

Behöver jag som kund förbereda med någonting?

Det är bra om du har förslag på hål eller kast som för dig är problem så både du och vi kan skapa en bild av vad målet är. Det kan vara ett öppet hål där vissa vindförhållanden är ett problem eller kanske en tajt linje i en skog.

Det underlättar även om du på förhand har en budget och en tanke kring om du vill byta ut discar eller om du bara söker hjälp att med att optimera kasten med den befintliga bagen du har.

Boka tid här