Discar

Disctyper

En disc kan ha olika egenskaper. Hur en disc rör sig genom luften beror på hur överstabil (0-+5) kontra understabil (-5-+1) den är och vilken fart (1-14) samt glid (1-7) discen har[5]. Även om man kan spela med endast en disc är det fördelaktigt att använda olika discar anpassade för olika behov.

Driver

Drivers används framförallt på u...

Disctyper

En disc kan ha olika egenskaper. Hur en disc rör sig genom luften beror på hur överstabil (0-+5) kontra understabil (-5-+1) den är och vilken fart (1-14) samt glid (1-7) discen har[5]. Även om man kan spela med endast en disc är det fördelaktigt att använda olika discar anpassade för olika behov.

Driver

Drivers används framförallt på utkastet när man vill kasta långt, men används även för andra typer av kast. Drivers har låg och spetsig profil. Detta gör att de skär bra genom luften och därmed tillåts flyga mycket snabbt. Det finns två typer av driver: distance driver är en disc som är gjord för maximal snabbhet och distans, samt fairway driver som är en lite långsammare variant.

Distance driver skapades för att förse spelarna med maximalt avstånd. Vissa distansmodeller ger en rak linje, medan andra har förmågan att driva till vänster eller höger nerför fairway

Fairway driver levererar förtroende för både fairwayplacering och situationer med lång inflygning. För många spelare erbjuder Fairway drivers nästan samma avstånd som Distance Drivers, men med extra kontroll och noggrannhet. Nyare spelare upplever oftast att dessa discar är lättare att kontrollera

Putter

Putt-discar (putters) är driverns motsats och används vid puttar på korg eller kortare kast där precision är viktigare än längd. Profilen på en typisk putter är trubbig och tjock. Det ger en långsammare flykt men med högre precision. Generellt är puttrar också mjukare för att minska studs och fångas bättre av kedjorna.

Midrange

Midrangen används för medellånga kast och kan sägas vara ett mellanting mellan driver och putter.

Mer

Discar Det finns inga produkter i den här kategorin.

Underkategorier